Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego www.primeschool.pl i www.primeschool.com.pl

1. Definicje

Używane w niniejszej Polityce określenia:

Serwis” lub „Serwis internetowy” oznacza serwis internetowy http://primeschool.com.pl oraz http://primeschool.pl ze wszystkimi jego podstronami;

Szkoła”, „Prime School”, „my”, „nas”, „nasze” i inne równoznaczne oznaczają Prime School of English Agata Kowalska, Katarzyna Witek spółka cywilna z siedzibą w Lublinie prowadzącą Serwis;

Klient” lub „użytkownik” lub „Ty”, „Twój”, „Twoje” i inne równoznaczne oznaczają osoby fizyczne odwiedzające i korzystające z Serwisu i jego funkcjonalności,

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88;

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Przetwarzanie danych osobowych – wykonywane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany czynności dotyczące danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

2. Wprowadzenie

Gdy korzystasz z naszego Serwisu przekazujesz nam różnego rodzaju dane osobowe, które my przetwarzamy jako administrator danych osobowych.

RODO zobowiązuje nas jako administratora danych osobowych do podania osobie, której dane dotyczą określonego zestawu informacji.

W niniejszej Polityce realizujemy ten obowiązek informując o celach i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

3. Nasza tożsamość i dane kontaktowe

PRIME SCHOOL OF ENGLISH Agata Kowalska, Katarzyna Witek spółka cywilna to spółka cywilna z siedzibą w Lublinie przy ul. Roztocze 14 (20-722 Lublin).

Dane rejestrowe

Posiadamy numer NIP 7123136545 oraz numer REGON 060395345.

Dane kontaktowe

Możesz się skontaktować z nami używając poniższych informacji kontaktowych:

PRIME SCHOOL OF ENGLISH Agata Kowalska, Katarzyna Witek spółka cywilna ul. Roztocze 14 (20-722 Lublin)
E-mail: mail@primeschool.com.pl
Telefon: +48 723 227 457

Powyższy numer telefonu jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Opłata za zwykłe połączenie telefoniczne zgodna z cennikiem dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta dzwoniący.

4. Kiedy i jakie dane osobowe zbieramy?

Gdy odwiedzasz i przeglądasz nasz Serwis oraz gdy korzystasz z jego różnych funkcjonalności, przekazujesz nam szereg informacji. Niektóre z tych informacji pozwalają lub mogą pozwolić na Twoją identyfikację – są to Twoje dane osobowe.

WIZYTA W SERWISIE I PRZEGLĄDANIE STRON SERWISU

Gdy odwiedzasz i przeglądasz strony Serwisu, a także wyszukujesz treści w Serwisie (czyli zawierasz z nami w rozumieniu Regulaminu Serwisu odpowiednio Umowy o Usługę Przeglądanie lub Wyszukiwanie zawartości) urządzenie, za pomocą którego korzystasz z Internetu komunikuje się z serwerem, na którym zainstalowany jest Serwis. W ramach tej komunikacji uzyskujemy i zapisujemy standardowe informacje przesyłane w ramach tej komunikacji, w tym o:

– adresie IP Twojego urządzenia (chyba że Twoje urządzenie komunikuje się z naszym serwerem za pośrednictwem innych jeszcze urządzeń jak routery lub serwery proxy – wtedy uzyskujemy informację o adresie IP tego urządzenia pośredniczącego);

– przeglądarce internetowej, której używasz do przeglądania Internetu;

– systemie operacyjnym zainstalowanym na urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania Internetu;

– nazwie użytkownika, jakiej używasz gdy logujesz się do tego urządzenia.

Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym następuje ono zwykle automatycznie. Ewentualne blokowanie komunikacji wszystkich lub niektórych z w/w danych może uniemożliwić wizytę w Serwisie.

Logi dostępowe

Informacje o korzystaniu przez użytkowników z Serwisu, w tym wyżej wymienione informacje łącznie z adresami IP, nasz serwer automatycznie zapisuje w plikach elektronicznych nazywanych logami dostępowymi.

Korzystamy z tych informacji w celu zarządzania serwerem oraz Serwisem (diagnozowanie problemów, ochrona przed naruszeniami bezpieczeństwa, analiza incydentów bezpieczeństwa). Informacje o adresach IP użytkowników Serwisu wykorzystujemy także w celach statystycznych, gdyż informacje te pozwalają na ustalenie regionu geograficznego, w którym znajduje się urządzenie komunikujące się ze strony użytkownika z naszym serwerem.

Powyższe informacje nie pozwalają nam na ustalenie tożsamości poszczególnych osób odwiedzających Serwis, co oznacza, że przeglądanie Serwisu następuje z zachowaniem anonimowości przeglądających.

Niektóre dane z logów dostępowych udostępniamy podmiotom trzecim, które analizują te dane w celu przedstawienia nam informacji np. o oglądalności poszczególnych stron Serwisu itp.

Inne mechanizmy automatycznego zbierania informacji

Oprócz logów dostępowych możemy korzystać z innych narzędzi automatycznego zbierania informacji pozostawianych przez osoby odwiedzające nasz Serwis, takich jak np. cookies lub pixele, w tym także z wykorzystaniem podmiotów trzecich.

Więcej o cookies, pixelach i innych podobnych mechanizmach oraz zasadach ich stosowania przez nas możesz dowiedzieć się z naszej Polityki Cookies.

KONTAKTOWANIE SIĘ Z PRIME SCHOOL. ZAPISYWANIE SIĘ NA KURSY PROWADZONE PRZEZ PRIME SCHOOL

Czasami osoby odwiedzające nasz Serwis korzystają z zamieszczonych w nim informacji kontaktowych Prime School lub formularza kontaktowego (zawierając Umowę o Usługę Formularz Kontaktowy) lub formularza zapisów online (zawierając Umowę o Usługę Formularz zapisów online) w rozumieniu Regulaminu Serwisu i przekazują nam wiadomości, oświadczenia, reklamacje, zadają pytania lub zgłaszają chęć zapisania siebie lub innych osób na kursy prowadzone przez Szkołę. Przy tej okazji zazwyczaj także otrzymujemy dane osobiste osób kontaktujących się z nami takie jak:

– dane identyfikacyjne (imię i nazwisko);
– dane kontaktowe (adres, adres e-mail);
– dane usług, z których korzysta w Serwisie nadawca wiadomości;
– dane towarzyszące komunikacji e-mail (dane przesyłane przez serwer pocztowy nadawcy wiadomości, w tym adres IP)

Podanie tych danych jest dobrowolne. Brak niektórych rodzajów informacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego przeprocesowania przez nas otrzymanej komunikacji (np. brak podania danych identyfikujących nadawcę wiadomości oraz szczegółów usługi, której dotyczy komunikacja może nie pozwolić na jego identyfikację i weryfikację sprawy, z którą się zwrócił do nas).

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu Prime School powinieneś w pierwszej kolejności przesłać na nasz adres e-mail Twój życiorys (CV) z informacjami wskazanymi na stronie http://primeschool.pl/praca czyli:

– imię (imiona) i nazwisko;

– data urodzenia;

– adres do korespondencji;

– adres poczty elektronicznej albo numer telefonu;

– wykształcenie;

– przebieg dotychczasowego zatrudnienia

– informacja o ew. posiadaniu uprawnień do kierowania samochodami osobowymi (prawo jazdy)

Podanie tych danych jest dobrowolne. Przetwarzamy te dane w celu oceny przydatności kandydata na stanowisko oraz w celu udzielenia kandydatowi odpowiedzi o wyniku rekrutacji. Brak niektórych informacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowej oceny przez nas otrzymanej aplikacji o pracę lub przesłania odpowiedzi na tę aplikację (np. brak podania danych adresowych oraz numeru telefonu lub adresu e-mail kandydata uniemożliwia przesłanie odpowiedzi na aplikację).

5. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas odpowiednio w celu:

1. zawarcia z Tobą i wykonania umów o usługi, które świadczymy lub zawarcia z Tobą i wykonania umowy o pracę/zlecenia/o dzieło/innej dotyczącej zatrudnienia w Szkole

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Szkołę do wykonania wyżej wymienionych umów.

2. wypełnienia ciążących na Prime School obowiązków prawnych, w szczególności rachunkowych, księgowych, archiwalnych, podatkowych, wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Prime School do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Prime School;

3. marketingu własnych produktów lub usług Prime School

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Prime School do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Prime School w postaci promowania własnej działalności, w tym produktów lub usług. Jeżeli przepisy szczególne wymagają uzyskania zgody Klienta na przesyłanie mu danego rodzaju komunikacji marketingowej, Prime School przesyła mu taką komunikację jedynie w razie wyrażenia przez Klienta takiej zgody;

4. wykonywania lub ochrony praw Prime School poprzez ustalanie, dochodzenie i egzekwowanie roszczeń przysługujących Prime School wobec Klienta, realizacji transakcji polegających na łączeniu, podziale, przekształcaniu spółek, zbywaniu całości lub części przedsiębiorstwa, weryfikacji i obrony przed zarzutami lub roszczeniami Klienta wobec Prime School

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Prime School do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Prime School w postaci ochrony lub realizacji własnych praw, dostosowywania formy lub rozmiaru własnej działalności do zmieniających się warunków rynkowych lub prawnych oraz obrony przed zarzutami i roszczeniami;

5. analizy interakcji Klienta w Serwisie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Prime School do realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Prime School w postaci zwiększenia atrakcyjności oferty handlowej Prime School dzięki możliwości ustalenia popularności określonych elementów Serwisu wśród jego użytkowników;

6. podjęcia przez Prime School działań na żądanie Klienta przed zawarciem umów o usługi, które świadczymy lub na żądanie kandydata do pracy w Szkole przed zawarciem umowy o pracę/zlecenia/o dzieło/innej dotyczącej zatrudnienia w Szkole

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania tych danych przez Prime School do podjęcia w/w działań.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

O tym jak długo Prime School będzie przechowywać dane osobowe Klienta decyduje cel, w którym te dane są przetwarzane.

W przypadku danych osobowych uzyskiwanych przez Prime School w związku z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych przez Prime School z Klientem Prime School co do zasady przechowuje dane Klientów w okresie obowiązywania danej umowy.

W przypadku danych przesyłanych do Prime School w komunikacji skierowanej do Prime School, w tym w związku z korzystaniem z Usługi Formularz Kontaktowy lub Formularz zapisów online, Prime przechowuje te dane przez okres do udzielenia przez Prime odpowiedzi na przesłaną wiadomość (zazwyczaj nie zajmuje to Prime dłużej niż 30 dni), a następnie jeszcze przez okres do czasu upływu terminu przedawniania roszczeń majątkowych Prime lub Użytkownika wynikających lub mogących wynikać z Umowy Formularza Kontaktowego lub stosunków prawnych, których dotyczy komunikacja (np. zawartej w następstwie zgłoszenia online umowy o kształcenie Ucznia) oraz dodatkowo przez okres dwóch lat kalendarzowych po upływie ostatniego terminu przedawnienia

W przypadku danych osobowych zawartych w przesłanych przez kandydatów do Prime School aplikacjach o pracę przechowujemy te dane przez okres do 6 miesięcy od dnia ich otrzymania, z wyjątkiem danych zawartych w aplikacjach kandydatów, którzy przejdą do kolejnych etapów rekrutacji. W tym ostatnim przypadku dane osobowe zawarte w ich aplikacjach przechowujemy przez okres do 6 miesięcy od dnia zakończenia ostatniego etapu rekrutacji, do którego się zakwalifikowali.

W niektórych sytuacjach okres przechowywania danych osobowych Klient może być dłuższy niż wskazany powyżej, z uwagi na dalsze istnienie potrzeby ich przetwarzania, co może wynikać np. z konieczności uczestniczenia w postępowaniu sądowym, w którym niezbędne jest dysponowanie danymi osobowymi Klienta albo z przepisu prawa, który może nakazywać przechowywanie określonych danych osobowych w dłuższym okresie. Terminy przedawnienia roszczeń majątkowych określają powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa, przede wszystkim ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) dostępna w systemie ISAP na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/ .

7. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Klienta są ujawniane lub mogą być ujawnione przez Prime School następującym kategoriom odbiorców:

1. podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Prime School usługi, w tym usługi pocztowe, kurierskie lub przewozu, usługi prawne, doradztwa podatkowego, księgowe, marketingowe, sprzedażowe, procesowania korespondencji elektronicznej lub dokumentacji, przechowywania oraz niszczenia dokumentacji, dostawy oraz serwisu oprogramowania lub systemów informatycznych,

2. podmiotom, którym Prime School jest zobowiązana ujawnić dane osobowe Klienta w celu wypełnienia ciążącego na Prime School obowiązku prawnego, w tym uprawnionym w danym przypadku organom władzy publicznej, sądom, prokuraturze, Policji.

Prime School ujawnia w/w podmiotom dane osobowe Klienta jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez podmiot trzeci danej usługi lub który wynika z przepisu prawa lub prawnego żądania ujawnianie danych osobowych Klienta uprawnionemu organowi.

W przypadkach, w których podmiot trzeci, któremu Prime School ma ujawnić dane osobowe Klienta, będzie przetwarzał te dane jako podmiot przetwarzający w imieniu Prime School jako administratora danych osobowych, Prime School korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W takim przypadku Prime School zawiera z przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych określającą przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

Jeżeli przekazujemy dane osobowe Klienta w celu przetwarzania ich w kraju trzecim (kraje, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu ich ochrony oraz opieramy się na standardowych klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej lub na decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. dotyczącej rozwiązania Tarcza Prywatności opartego na umowie miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (Privacy Shield).

8. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Prawo dostępu do danych osobowych

Klient ma prawo do uzyskania od Prime School potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji określonych w art. 15 ust. 1 i 2 RODO, jak też zestawu jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Prime School niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli dane Klienta zostały udostępnione przez Prime School osobom trzecim, a dane te zostaną później sprostowane, powiadomimy o tym – w miarę możliwości – również te osoby trzecie.

Prawo do usunięcia danych

Klient ma prawo żądania od Prime School niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Prime School ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– Klient, którego dane dotyczą, cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych i Prime School nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

– Klient, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez Prime School jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Prime School i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wobec przetwarzania przez Prime School jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

– dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu podlega Prime School;

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Prime School ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

– Klient kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Prime School sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– Prime School nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania przez Prime School jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Prime School – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Prime School są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Klient ma prawo otrzymać od Prime School w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Prime School, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi jeżeli:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Klienta lub jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

Wykonując prawo do przenoszenia danych Klient, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Prime School bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Prime School jego danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Prime School. Prime School nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe Klienta są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, jego danych osobowych Prime School nie będzie już przetwarzać do takich celów.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Klient sądzi, że przetwarzanie dotyczących do danych osobowych narusza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, ma prawo, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Organem nadzorczym jest niezależny organ publiczny ustanowiony przez dane państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialny za monitorowanie stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli Prime School przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie jego zgody, Klient ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę.